Arbeta hos oss – FAQ

Vilken typ av uppdrag har ni?

Som konsult på Toggle North kommer du troligtvis ha uppdrag hos ett rätt stort bolag, antingen i Skellefteå eller övriga delar av Sverige. Ska man säga något positivt om Covidpandemin så är väl det just att den faktiskt öppnat upp för distansarbete på ett aldrig tidigare skådat sätt och därför går det numera att ta uppdrag på annan ort utan att behöva spendera sitt liv på flyget eller i bilen. Uppdragen utförs hos kund, antingen på plats eller distans från ditt hemmakontor. Uppdragen är vanligtvis också långa och stabila.

Hur får jag uppdrag?

Toggle North vill att du som konsult lägger all din tid och energi på din kund och det befintliga uppdraget ända tills det tar slut. Vårt säljteam börjar därför jobba med att hitta ett nytt uppdrag innan du avslutat ditt pågående så att eventuella glapp kan hållas till ett minimum. Givetvis får man som konsult hjälpa till och även belägga sig själv om möjligt men det är inget som vi kräver.

Hur ser er lönemodell ut?

Vi på Toggle North är väldigt nöjda med den lönemodell som vi tagit fram. Modellen ger inte bara möjlighet till en riktigt bra lön (tänk Stockholmslön) utan du har även förmånen att till viss del styra hur du vill använda dina intjänade pengar. Modellen är helt neutral och alla konsulter på Toggle North har samma upplägg och möjligheter vilket undanröjer ett av arbetslivets stora utmaningar ”lönesamtalet”. Modellen bygger på att man som konsult har del i det man fakturerar men med en garanterad grundlön.

Varför ska man jobba på Toggle North?

Som anställd på Toggle North erbjuds du, som hos de flesta andra arbetsgivare, utmanande uppdrag, möjlighet till utveckling och utbildning och trevliga samankomster av alla de slag och sköna och kunniga medarbetare. Vi känner oss även rätt säkra på att vi erbjuder bra eller bättre ersättning än flertalet av våra konkurrenter. Plus att vi tillåter flexibilitet med i hur du vill ta ut din lön. 

Men där vi tycker att vi skiljer oss från andra bolag är när det kommer till våra konsulters tid. Vår erfarenhet från tidigare anställningar på andra konsultbolag är att man ofta förväntas bidra en massa till bolaget utöver de timmar man lägger hos kund. Detta är ofta en förutsättning för din framtida löneutveckling och karriär.

I det redan stressiga samhälle som vi lever i idag där många kämpar för att få ihop en bra vardag på de korta tjugofyra timmar som dygnet innehåller vill vi som arbetsgivare bidra med det vi kan för att underlätta. Vi vill att du som konsult fokuserar på ditt uppdrag hos kunden och för att sedan ta hand om dig själv, din familj och vänner. Vi vill inte tvinga in dig på massa möten eller andra interna måsten som krävs hos många andra bolag för att komma vidare uppåt i hierarkin. För att understryka detta har vi på Toggle North en helt platt struktur utan chefer och positioner. Alla har samma möjligheter!

Därmed har vi inte sagt att man inte får eller kan engagera sig i interna initiativ. Har man något man brinner för eller vill driva som bidrar till ett bättre Toggle North så är det givetvis välkommet men det kommer aldrig vara något vi kräver. Tillexempel så har vi, som ett tillskott till den vanliga lönemodellen, möjlighet, om man vill och kan, att hjälpa Toggle North med rekryteringen av nya konsulter och få möjlighet till extra inkomster.

Toggle Norths motto är ”Få måsten och stora möjligheter”       

Vad händer om jag inte har uppdrag?

Under tiden säljteamet tillsammans med dig jobbar på att få fram ett nytt uppdrag så är det enda vi kräver att du är tillgänglig för att skriva CV och gå på intervjuer. Utöver det styr du själv över din tid. Då kan det kanske vara läge att gå en utbildning eller starta igång något nytt initiativ internt men det är som sagt frivilligt.